Báo cáo sau tập huấn lớp mất cân bằng giới tính khi sinh 2019

Vào lúc 13h 30 ngày 18 tháng 7 năm 2019, Trung tâm y tế huyện đăkr’lấp có tổ chức tập huấn, phổ biến chính sách dân số-KHHGĐ, Cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về giới và mất cân bằng giới tính khi sinh cho các học viên để thực hiện tuyên truyền tư vấn nhằm nâng cao nhận thức về giới và mất cân bằng giới tính khi sinh cho mọi người dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Bên cạnh đó giúp các cộng tác viên nắm được những nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh, định kiến giới trong giai đoạn hiện nay nhằm khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.


Tham gia tập huấn có 50 đại biểu là các công tác viên phụ trách công tác dân số – KHHGĐ của các thôn bon xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tại buổi tập huấn, Bà Phạm Thị Huyền Trang công tác tại khoa Dân số và phát triển đã chia sẻ những thông tin về thực trạng, nguyên nhân và những hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh; giải pháp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
Bên cạnh cung cấp những thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh, lớp tập huấn cũng đã cập nhật nội dung các văn bản pháp quy như Pháp lệnh dân số, Nghị định 104/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số đến các đại biểu.
Những nội dung trao đổi tại lớp tập huấn giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác dân số, y tế của huyện nhà trong công tác tuyên truyền giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn huyện đăkr’lấp nói chung và tỉnh Đăk Nông nói riêng.

Bút danh : Sally Mộc Trà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *