Hiện tại 11 Trạm Y tế xã/thị trấn trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đăk R’lấp

+ Trạm Y tế Kiến Đức

+ Trạm Y tế xã Kiến Thành

+ Trạm Y tế xã Đăk Wer

+ Trạm Y tế xã Nhân Cơ

+ Trạm Y tế xã Nhân Đạo

+ Trạm Y tế xã Nghĩa Thắng

+ Trạm Y tế xã Đạo Nghĩa

+ Trạm Y tế xã Đăk Sin

+ Trạm Y tế xã Hưng Bình

+ Trạm Y tế xã Đăk Ru

+ Trạm Y tế xã Quảng Tín